Belenings voorwaarden


 • U dient minimaal 18  jaar te zijn en volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot roerende zaken.
 • U heeft altijd een geldig legitimatie nodig.
 • De geleverde producten dienen goed werkend en compleet te zijn. Alle producten worden getest!
 • Het beleningsbewijs dient zorgvuldig te worden bewaard. Bij verlies hiervan wordt er niet opnieuw een beleningsbewijs verstrekt.
 • Heriname van goederen is mogelijk na 7 dagen na ophalen. Merken wij dat wij gebruiken worden als opslag, dan kunnen wij de goederen weigeren.
 • Bij het ophalen van de goederen is er een beleningsbewijs en legitimatiebewijs nodig.
 • Duur van belening is Maximaal 2 maanden voor 4,5% per maand. Geen verlening mogelijk!
 • Iemand anders kan u roerende zaken met een schriftelijke verzoek en beide legitimatie u roerende zaak ophalen.
 • Indien de beleende zaken niet volledig betaald zijn incl. de rente binnen de gestelde termijn, is deze rechtswege in verzuim zonder dat daartoe (buiten) gerechtelijke in gebreke stelling noodzakelijk is. Het terughalen is dan niet meer mogelijk. Pandhuis Easy Cash is dan direct eigenaar van de roerende zaak.
 • Pandhuis Easy Cash is als dan gerechtigd de beleende zaken op een door haar gekozen wijze en tegen een door haar vast te stellen prijs te verkopen.
 • Pandhuis Easy Cash is nimmer aansprakelijk voor de schade aan of op de opgeslagen goederen. Defecten en beschadigingen worden vermeld op de beleningsovereenkomst. Tenzij het te wijten is aan Pandhuis Easy Cash dan is de maximale vergoeding het beleende bedrag.
 • Bij verlies of diefstal aansprakelijkheid tot maximaal het beleende bedrag
 • Iedere vorm van belediging, bedreiging of geweld zullen wij direct u gegevens met de politie delen en stappen ondernemen.
 • Wij controleren de goederen middels het serienummer op stopheling en het politie registratieregister.
E-mailen
Bellen
Map
Instagram